ClassiFire Override – Tłumienie Classifire ®-Tłumienie progów adaptacyjnych.

ClassiFire Override™ - Tłumienie Classifire 

Funkcja ta umożliwia redukcję czułości detektora przez zmienę ustawień sztucznej inteligencji ClassFire® o zadaną wartość procentową. Tłuminienie zaczyna się po aktywacji jednego z wejść alarmowych dostępnych w detektorze. Może to być przycisk, sygnał z zewnętrznego urządzenia np. czujki ruchu itp. Dzięki tej funkcji możemy uniezależnić się od czynników generujących dym w sposób przewidywalny takich jak: generatory, wózki widłowe, odkurzacze przemysłowe, a nawet palacze gdyż mogą oni specjalnym przyciskiem aktywować tę funkcję. Tłumienie trwa albo do rozwarcia wejścia alarmowego lub 15 min po jednorazowym zwarciu. Tak więc nie ma ryzyka, że po włączeniu tłumienia detektor pozostanie w stanie zredukowanej czułości. W detektorze NANO możliwe jest redukowanie czułości o 50%, a w pozostałych detektorach do wartości 99 procent. Do detektora wprowadzamy wartość, która wynika z pomiaru przyrostu dymu od danego czynnika. Odczyt jest możliwy on-line lub z rejestru 20 tys. zapisów jakim dysponuje każdy z detektorów Stratos.