Centrale oddymiajace

Zastosowanie: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną... View Article
Centrala IGNIS 1520M

Fot. 1. Centrala IGNIS 1520M oraz elementy systemu sterowania gaszeniem wykorzystującego centralę IGNIS 1520M (sygnalizatory informacyjne SE-1, SW-1 oraz sterujące... View Article