Budownictwo

magazyn202W budownictwie spotykamy wiele miejsc gdzie tradycyjne czujki punktowe, a nawet liniowe detektory dymu, czy temperatury nie gwarantują wykrycia dymu w pożądanym czasie lub niosą ze sobą zbyt duże koszty serwisowe. Do miejsce takich należą szyby windowe, wysokie pomieszczenia w tym hale magazynowe, przestrzenie nad sufitem podwieszanym bez rewizji lub przestrzenie pod podłogami technicznymi,  obiekty zabytkowe gdzie staramy się unikną widoku czujek na suficie lub gdzie wykrycie dymu czujkami punktowymi może być zbyt późne pod kontem wczesnego zgaszenia pożaru i uniknięcia zniszczeń bezcennych zbiorów lub dzieł sztuki. Także długie tunele oraz kanały wentylacyjne to miejsca gdzie idealnie sprawdzają się zasysające detektory wczesnej detekcji dymu. Ogólna zasada stosowania detektorów zasysających w tego typu aplikacjach polega na wykorzystaniu rurek, które w przeciwieństwie do czujek punktowych lub liniowych mogą być niewidoczne i umieszczane w najróżniejszych miejscach w generalnym celu czyli wczesnym wykryciu dymu pożarowego i zignorowaniu zmieniajacego się dymu tła. Poza tym ważne w takim podejściu do wykrywania dymu i chronieniu życia ludzkiego oraz mienia jest fakt, że rurki nie wymagają skomplikowango serwisowania lokalnego oraz to, że systemy zasysające przez możliwość szybszego wykrycia dymu dają obsłudze więcej czasu na potencjalne akcje prewencyjne i ugaszenie pożaru.

kosciol