Bezprzewodowa

Sprzedaż w oparciu o normy europejskie dla czujek i modułów I/O.

Nie ma krajowych wymogów na Świadectwa Dopuszczenia CNBOP.

 

Czujki dymu : EN 54 Parts 7 & 25, ETSI 300-220
Czujki temperatury : EN 54 Parts 5 & 25, ETSI 300-220

 

Współpraca z dowolnymi centralami SAP

 

Moduły I/O i operacyjne w wersji konwencjonalnej

 

Schemat połączenia modułów konwencjonalnych

 

Narzędzie serwisowe do testowania zasięgu sygnału radiowego.

 

Znikome koszty ingerencji w otoczenie zwłaszcza w obiektach zabytkowych lub już wykończonych.

 

 

Bezprzewodowy moduł I/O do obsługi czujek dowolnego producenta -z wyjściem konwencjonalnym lub przekaźnikowym

Wielosensorowe czujki dymu

 

Dodatkowo przyciski  ROP i syrenki (Bez dopuszczenia CNBOP) traktowane jako dodatkowe obok kablowych podłączonych do centrali SAP.