Bardzo wczesna detekcja dymu

System bardzo wczesnej detekcji dymu jest najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie lepiej podwójnie dmuchać na zimne. Pozwala on uzyskać dodatkowy czas na interwencję, zapobiegając niejednokrotnie wielkim stratom, jakie powoduje ogień.

Są budynki, w których zamontowanie systemu alarmującego o pożarze jest niewystarczające bądź zbyt inwazyjne. Wszędzie tam, gdzie warunki utrudniają przeciwpożarową ochronę budynku, a jest ona konieczna – sprawdza się system bardzo wczesnej detekcji dymu.

System ten jest elastyczny – szyty na miarę potrzeb konkretnego budynku. Dyskretna, efektywna instalacja oszczędza koszty utrzymania i konserwacji, sieć czułych czujek skutecznie chroni przed zagrożeniem pożarowym i zapewnia ciągłość pracy bez ryzyka zbyt późnej reakcji na niebezpieczeństwo.

Kiedy występuje konieczność zastosowania systemu bardzo wczesnej detekcji dymu?

Gdy system sygnalizacji pożaru jest niewystarczający.

Alarmowanie o pożarze, który już nastąpił to minimum ochrony. Zapobiega ono rozprzestrzenianiu się ognia, powiadamiając o nim jednak często już wtedy, gdy nie da się uniknąć strat. Bardzo wczesna detekcja dymu pozwala na całkowite uniknięcie strat. Umożliwia zidentyfikowanie źródła zagrożenia i jego eliminację bez konieczności uruchamiania systemu gaszącego.

Gdy przerwanie pracy powoduje zbyt duże koszty.

Dostarczając produkty lub usługi, często uzależniamy pracę lub wręcz życie innych ludzi od tego, czy dostarczymy je na czas. Jeśli przerwanie pracy naszej instytucji lub firmy powoduje ogromne konsekwencje, należy zrobić wszystko, by zapobiec takim zagrożeniom, jak pożar.

Gdy utrudniona jest ewakuacja z budynku.

Obiekty gromadzące dużą ilość ludzi, takie jak centra handlowe i stadiony, budynki, w których przebywają osoby mające ograniczoną możliwość samodzielnego przemieszczania się (szpitale, domy opieki) czy też miejsca o ograniczonym dostępie, jak podziemne tunele, wymagają szczególnego zabezpieczenia. System bardzo wczesnej detekcji dymu daje więcej czasu na ewakuację z zagrożonej przestrzeni, reagując natychmiast, gdy tylko pojawi się zagrożenie pożarem.

Gdy trudno wykryć dym.

Przenoszony wraz z powietrzem dym rozprzestrzenia się bardzo szybko. Aby temu zapobiec, instalacja bardzo wczesnej detekcji dymu poprzez sieć specjalistycznych rurociągów odpowiednio zaprojektowanych i podłączonych do  specjalnych czujek zasysa go z pomieszczenia. System czujek rozmieszczony jest na trasie przenoszenia się dymu, umożliwiając natychmiastową reakcję systemu.

Gdy budynek potrzebuje systemu dyskretnego.

W obiektach zabytkowych, gdzie ingerencja w wygląd jest ograniczona, a także nowoczesnych budynkach, których wnętrza dopracowane są w każdym detalu,  wówczas wszelkie instalacje powinny być jak najmniej widoczne. Taki jest system bardzo wczesnej detekcji dymu, którego urządzenia detekcyjne i rurociągi oraz kable montowane są w miejscach ukrytych dla oka przebywającego wewnątrz pomieszczenia człowieka, kontrolery i urządzenia zasilające natomiast dostępne są w pomieszczeniach technicznych.

Gdy utrudnione są warunki atmosferyczne.

Tam, gdzie do powietrza dostaje się wiele substancji niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych, w serwisach samochodowych czy tartakach), pożar wiąże się z wielkimi i natychmiastowymi stratami. Aby temu zapobiec, w środowisku tym umieszczone zostają  sieci rurociągów zasysających podłączonych do detektorów, pozostałe elementy systemu zabezpieczeń instalowane są w środowisku bezpiecznym. Tak przystosowany system wpuszcza do detektora powietrze odfiltrowane, jest także możliwa zmiana temperatury wpuszczanego do detektora powietrza przed jego analizą przez system.

Gdy warunki w budynku utrudniają konserwację systemu.

Umieszczona w przestrzeni chronionej instalacja systemu daje łatwy dostęp wyłącznie serwisowi, jednocześnie zapobiegając sabotażom. Trudno dostępne, a wymagające ochrony przestrzenie zabezpieczone zostają w sposób efektywny, bez ryzyka uszkodzenia systemu panującymi wewnątrz warunkami lub czynnościami mechanicznymi.

Zastosowanie systemu zasysającej detekcji dymu w konkretnych aplikacjach.

 1. Serwerownie ze względu na odporność na szybki ruch powietrza i wczesne wykrywanie dymu. Wczesne ostrzeganie gwarantuje czas potrzebny na odpowiednie wysterowanie sygnalizacji świetlnej, ewakuację osób itd.
 2. Sortownie śmieci i wysypiska ze względu na odporność na zanieczyszczenia badanego powietrza.
 3. Rozdzielnie elektryczne ze względu na brak konieczności serwisowania rurociągu, który jest w rozdzielni, a detektor na zewnątrz. Człowiek nie jest narażony podczas serwisu na działanie pola magnetycznego i wysokiego napięcia. Patrz na przykład zabezpieczenia Trafo w Głogowie.
 4. Obiekty zabytkowe i nowoczesne gdzie czujki wystające poza linię sufitu mogą wyglądać brzydko, a rurki systemu zasysającego mogą być pod tynkiem, a jedynie otwory zasysające licować z sufitem.
 5. Magazyny wysokiego składowania i wysokie szyby windowe. – Dopuszczenie przez przepisy stosowania ponad 12m wysokości, gdzie czujki punktowe nie spełniają już swojego zadania.
 6. Chłodnie z tego samego powodu co rozdzielnie elektryczne.
 7. Archiwa i biblioteki dla szybkiego i automatycznego aktywowania systemu gaszenia.
 8. Przemysł – magazyny materiałów sypkich i wybuchowych oraz zakłady o tłustej i pylastej atmosferze pracy jak zakłady tytoniowe.
 9. Tunele i przejścia podziemne gdzie powietrze porusza się szybko w poziomie przez wentylację, cementownie, tartaki i zakłady meblowe.
 10. Sauny i łaźnie gdzie panuje podwyższona wilgotność.
 11. Pociągi i statki.
 12. Kontenery telefonii komórkowej itp.
 13. Parkingi wielopoziomowe podziemne i naziemne.
 14. Taśmociągi materiałów sypkich i wybuchowych.
 15. Rurociągi oraz inne miejsca trudnodostępne dla człowieka podczas serwisowania. Takimi miejscami są np. linie produkcyjne z kanałami lub piecami o wysokiej temperaturze, wysokim napięciu lub polu magnetycznym. Obiekty z występowaniem szkodliwych substancji jak gazy trujące lub szkodliwe pyły. Detektory zasysające oparte o orurowanie próbkujące może filtrować pyły, a sam detektor znajduje się w strefie bezpiecznej. Szkodliwe gazy wracają do strefy detekcji rurociągiem zwrotnym. Zasysane powietrze jest ogrzewane lub chłodzone i do detektora doprowadzane jest w formie nieszkodliwej dla detektora. Takie zalety czynią detektor zasysający idealnym rozwiązaniem do celów przemysłowej detekcji dymu
 16. Domy pasywne i inteligentne z wentylacją. Detektory zasysające mogą analizować powietrze w kanale wywiewnym i centralnie analizować powietrze na obecność w nim dymu, co eliminuje wysokie koszty instalacji kablowej oraz znacznie podnosi bezpieczeństwo pożarowe domu w stosunku do konwencjonalnych czujek montowanych na liniach systemów sygnalizacji włamania
 17. Szyby windowe – ze względu na  utrudniony dostęp serwisowy i szybki ruch powietrza wewnątrz szybów -Rekomendowany do zabezpieczenia szybów jest detektor NANO o zasięgu orurowania do 50 m i  maksymalnie 10 otworach w klasie C, co pozwala na zastosowanie co najmniej 1 otworu na odcinku 5 m przy maksymalnej odległości otworów w pionowym rurociągu wynoszącej 11 m, więc daje to 2x większą wydajność niż minimalnie wymagana – Patrz wytyczne projektowe Stratos w dziale „Do pobrania”. Detektor NANO współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku centralami sterującymi oddymianiem w tym: POLON-ALFA, Mercor i inne. 
Poniżej wynik symulacji czułości dla maksymalnej ilości otworów (10) dla szybu o wysokości 25m (maksymalny dla NANO – 50m).

Detekcja dymu w miejscach wilgotnych gdzie para wodna powoduje fałszywe alarmy w czujkach punktowych.

Dla pomieszczeń chłodnych i wilgotynych mamy sprawdzone rozwiązania z wykorzystaniem grzałek powietrza oraz odstojników wody.

Dostępne grzałki i odstojniki można obejrzeć w dziale akcesoria oraz orurowanie.

Przykład zabezpieczenia detektora Stratos odstojnikiem wody oraz grzałką powietrza – Mroźnia – -20’C.

Oprócz rurociągu zasysającego widać również rurociąg zwrotny.

Dokładny podręcznik do projektowania rurociągu dla detektora NANO oraz dokumentacja techniczno-rozruchowa znajduje się w dziale „Do pobrania” – DTR’ki. Do projektowania rurociągu dla detektora NANO wystarczy podręcznik lub dodatkowo program PipeCad.