Aplikacje przemysłowe

Detekcja dymu w obiektach przemysłowych napotyka wiele utrudnień spowodowanych specyfiką produkcji w danym zakładzie. Często problem jest produkcja różnych elementów gumowych lub z tworzywa sztucznego w procesie polimeryzacji, co powoduje wydzielanie dużej ilości dymu, który tworzy silne tło. Detekcja w takich warunkach wymaga okreslenia poziomu dymu, który jest dymem normalnej produkcji i wykalibrowanie detektorów na reakcję w przypadku pojawienia się dymu wykraczajacego poza normalne tło i będącego wynikiem pożaru tj. np. zapalenia się granulowanej gumy, plastików itp. Problem, który pojawia się w przemyśle przy detekcji dymu to różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, okresowe, wysoka temperatura otoczenia przekraczająca zakres normalnej pracy detektorów lub zbyt niska. Często barierą nie do przejścia dla detektorów punktowych są chwilowe wyziewy pary i dym generowany przez wózki widłowe. Wszystkie te oraz wiele innych utrudnień dla tradycyjnej detekcji dymu jest chlebem codziennym dla zasysających detektorów dymu. Posiadamy szereg funkcji programowych oraz rozwiązań fizycznych, które eliminują wpływ zjawisk fizycznych zakłócajacych wykrywanie dymu pożarowego.

Dokładniej rozwiązania te opisaliśmy w kilku działach temetycznych: