Alarmy kaskadowo a Classifire 3D

Włączenie funkcji Alarmy kaskadowo powoduje bezwzględne odliczanie opóźnień poszczególnych alarmów przypisanych do każdego z 4 progów alarmowych.

Przy aktywacji funkcji Alarmy kaskadowo i ClassiFire 3D (nie mylić za inteligencją Classifire opisanej w innym miejscu) funkcja ClassiFire 3D ma priorytet.

Przy sterowaniu systemami gaszenia funkcja Alarmy kaskadowo gwarantuje, że mimo iż dym gwałtownie osiągnie próg najwyższy np. Alarm/Pożar 2 nie nastąpi aktywacja żadnego przekaźnika dopóki nie odliczony zostanie czas opóźnienia zaprogramowany dla każdego z przekaźników. Jeśli każdy z przekaźników ma opóźnienie np 5 sekund to czwarty próg tj. Alarm/Pożar 2 aktywuje się po 20 sekundach. Czasy  opóźnienia Prealarmu i Alarmu Pożar 1 oraz 2 są skumulowane. Włączenie natomiast funkcji ClassiFire 3D powoduje, że czasy opóźnienia mogą być zignorowane w przypadku szybkiego przyrostu dymu, ale tylko dla progów Alert/Aux, Prealarm i Fire1/Aarm1 .

Jeśli wyłączymy obie funkcje, a mamy ustawione opóźnienia dla każdego z progów to w przypadku szybkiego przyrostu dymu np w czasie 1 sekundy, opóźnienie zadziałania każdego z progów będzie odliczane niemal od tego samego momentu i wszystkie przekaźniki mogą zadziałać w tym samym czasie aktywując wszystkie alarmy lub gaszenia w chronionym obiekcie.