System automatycznego czyszczenia rurociągu

Zastosowanie czujek zasysających w trudnych warunkach środowiskowych

Czujki zasysające są coraz częściej stosowane w trudnych warunkach środowiskowych. Projektant podejmujący się opracowania projektu systemu zasysającego dla zakładu przemysłu ciężkiego, włókienniczego, spożywczego itp. powinien mieć wiedzę na temat technologii stosowanej w danym zakładzie i umieć przewidzieć najgorsze warunki pracy czujki. Użytkownicy obiektów brudnych wiedzą, jakiego rodzaju i wielkości są cząstki zanieczyszczeń występujących w ich zakładzie. Projektant powinien uzyskać informacje na ten temat i wziąć je pod uwagę przy projektowaniu systemu wykrywania pożaru. Jeśli przewidzimy, że możemy mieć wodę w rurach zasysających, to możemy się przed nią łatwo zabezpieczyć. Rury muszą dochodzić do czujki od dołu. Trzeba zainstalować pułapki na wodę. Czy to już wszystko? Tak łatwo? A jeśli rury będą ułożone nierówno? Każde lokalne obniżenie rury utworzy syfon… Zbierająca się w nim woda będzie zmniejszać przepływ powietrza. Trzeba więc układać rury ze spadkiem, bez lokalnych obniżeń w celu omijania podciągów itd. Nie ma w tym niczego trudnego, tylko trzeba to wszystko przewidzieć… Znacznie więcej problemów sprawiają zanieczyszczenia powietrza. Trzeba wybierać czujkę pod kątem filtracji określonych zanieczyszczeń, na przykład wziąć pod uwagę to, czy ma filtr cząstek włóknistych i filtr cząstek ciężkich. Zwykły filtr piankowy nie zatrzyma cząstek ciężkich, a zanieczyszczenia włókniste zatkają go bardzo szybko. Kolejne pytania: czy stan filtru jest monitorowany przez czujkę? Jak duży jest filtr? Ile zanieczyszczeń pomieści? Jeśli wybierzemy czujkę przeznaczoną do zastosowań przemysłowych, to uciążliwość serwisu znacznie się zmniejszy. W miejscach brudnych musimy przewidzieć przedmuchiwanie rur. Ochrona czujki to jedno zagadnienie, a ochrona rur to drugie. Automatyczne systemy przedmuchiwania są drogie, ale czasem  są „być albo nie być” instalacji. Czujki zasysające pozwalają chronić obiekty bardzo brudne, a serwis jest stosunkowo prosty, pod warunkiem, że projektant przewidzi niezbędne czynności instalatora, a instalator wykonuje je regularnie.

W ofercie mamy system przedmuchu rurociągu – Q07- ETBU i SPOKO oraz AFE070.

Dzięki możliwości zautomatyzowaniu procesu przedmuchu rurociągu możemy montować systemy zasysającej detekcji dymu w obiektach o dużym zapyleniu i zabrudzeniu powietrza. Normalnie rurociąg montowany na dużej wysokości lub w trudno dostępnej lokalizacji narażony był na zatykanie otworów zasysających i duże koszty ręcznego czyszczenia ich. Zautomatyzowany system przedmuchu rurociągu pozbawia nas tego problemu i znacznie redukuje koszty konserwacji .

Oferujemy system w 3 opcjach:

 1. Dla 1 rurociągu
 2. Dla 2 rurociągów
 3. Dla 3 rurociągów
 4. Dla 4 rurociągów

W ofercie mamy 3 wersje systemów:

 1. System ręcznego przedmuchu konserwacyjnego składający się z 1-4 zaworów trójdrożnych z PCV oraz wtyczek do połączenia kompresora.
 2. System automatycznego przedmuchu konserwacyjnego ETBU z certyfikatem VDS.
  System składa się z obudowy, kompresora (4-10 bar), kontrolera LOGO,  zaworów  trójdrożnych 24V ciśnieniowych oraz zawora dolotowego.
 3. System automatycznego, prewencyjnego przedmuchu i okresowego mycia rurociągu Q07-SPOKO.
  System składa się z obudowy, kontrolera z programatorem do automatycznego przedmuchu nawet do 4 cykli na godzinę LOGO, 1-4 zaworów trójdrożnych ze stali nierdzewnej – elektrycznych 24V oraz zawora dolotowego.

Zasilacze i kompresory oferowane są oddzielnie. Na życzenie klienta mogą być oferowane w komplecie.

PODSTAWA STOSOWANIA AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEDMUCHU

Systemy detekcji dymu wykorzystują niskie podciśnienie do ciągłego próbkowania powietrza przez otwory zasysające sieci rur , które są układane w pomieszczeniu lub budynku, i kierują je do centralnego elementu pomiarowego (jednostki oceniającej) w celu zbadania próbki pod kątem różnych cechy (np. stężenie dymu).
W miarę upływu czasu ciągłe zasysanie otaczającego medium przez względnie małe otwory zasysające i sieć rur o stosunkowo małym przekroju prowadzi do kumulacji zanieczyszczeń, które mogą zmienić przepływ zasysanego powietrza, a nawet doprowadzić do jrgo zatrzymania. Aby zapobiec temu zanieczyszczeniu, zanieczyszczone sieci rur i systemy filtrów muszą być regularnie czyszczone („oczyszczane”) za pomocą sprężonego powietrza.

W tym celu czyste sprężone powietrze jest ręcznie lub automatycznie wprowadzane do sieci rurociągów i / lub system filtrów w odstępach czasu. Aby zabezpieczyć jednostkę obliczeniową układu zasysania dymu przed uszkodzeniem spowodowanym narażeniem na sprężone powietrze, w konwencjonalnych jednostkach czyszczących najpierw zawór izoluje jednostkę oceniającą od sieci rurociągów, a następnie sprężone powietrze jest wprowadzane do poprowadzić sieć rur przez drugi zawór, który jest podłączony do trójnika.