Zasilacze Q07

W ofercie swojej mamy dopuszczone przez  CNBOP zasilacze pożarowe 24V  o mocy 1-7.5A z akumulatorami od 7 do 65AH.

Zasilacze te obsługują fukcję Oszczędności energii detektorów Stratos i nie wymagają tak dużych akumulatorów jak inne zasilacze do podtrzymania awaryjnego 72h.

Zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej,kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej  przystosowane są do zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej. Zapewniają ciągłość zasilania dołączonych do nich odbiorników, niezależnie od stanu sieci energetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego, następuje automatyczne przełączenie odbiorników na zasilanie z akumulatora. Po ponownym pojawieniu się napięcia sieciowego akumulator jest ładowany, a następnie konserwowany. Pozwala to utrzymać go w stanie ciągłej gotowości do pracy. Zasilacz posiada świadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urządzeniach i systemach zasilających automatyki pożarowej wydane przez Laboratorium Sygnalizacji Pożaru i Automatyki Pożarniczej CNBOP.Konstrukcja obudowy umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

 

Nowość! Zasilacze Q07 dokładnie tak samo jak detektory Stratos posiadają w standardzie kartę RS-485 do komunikacji sieciowej.

Dzięki temu sieć detektorów Stratos i Zasilaczy może być wizulizowana i serwisowana z jednego PC w obiekcie. Daje to duże oszczędności czasu i zwiększa bezpieczeństwo pożarowe na obiekcie. Funkcja oszczędności energii polega na przejściu detektorów w stan tymczaasowego zmiejszonego zużycia energii poprzez zmianę prędkości wentylatora w przypadku wykrycia braku zasilania sieciowego co skutkuje wstrzymaniem ładowania akumulatorów. Samo uszkodzenie ładowania akumulatorów ma taki sam skutek w pracy detektora tj. przejście w tryb oszczędności energii.   Wydłuża to czas pracy na zasilaniu awaryjnym nawet przy mniejszych akumulatorach niż w innych zasilaczach.

 

Front zasilacza Q07

Zasilacze spełniają  normy:

Zakłócenia radioelektryczne PN-EN 55022:2011P klasa A Kompatybilność elektromagnetyczna – odporność PN-EN 50130-4:2002+A2:2007; PN-EN 50130-4:2012P Funkcjonalność PN-EN 54-4:2001+A1:2004P+A2:2007; PN-EN 12101-10:2007+AC:2007

Oferujemy atrakcyjne upusty oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Charakterystyka zasilaczy grupy KBZB-40

 

Napięcie wyjściowe 24VDC/21…28V
Zasilanie 230VAC 50Hz/195..255VAC
Ilość wyjść 2
Ilość wyjść dodatkowego modułu 8
Napięcie konserwacji akumulatorów 27,4V
Sygnalizowana rezystancja obwodu akumulatorów >=0,3Ohm
Sygnały przekaźnikowe brak sieci 230VAC
Uszkodzenie zasilacza
Uszkodzenie akumulatora
Akumulator rozładowany
Klasa klimatyczna PN-EN 12101-10:2007 Klasa I
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A
Zakres temperatury pracy od -10°C….do 55°C
Stopień ochrony IP30
Funkcje dodatkowe złącze komunikacyjne RS-485*

*złącze służy do komunikacji z dedykowanym narzędziem diagnostycznym lub do łączenia zasilaczy w magistralę w celu monitorowania ich stanu. Urządzenia przewidziane do komunikacji z zasilaczami nie mają możliwości ingerencji w parametry pracy zasilacza i nie wpływają na stabilność jego pracy.

 

Zasilacze do detektorów ASD Securiton 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie KBZB-40-Q07-Szary.jpg

 

Kalkulator doboru zasilacza Q07-KBZB-40

Zasilacze Q07-KBZB-40 do systemu Stratos

Pobierz DTR’kę

Pobierz certyfikaty