Strefy EX gazowe

W rodzinie detektorów Stratos istnieje model z certyfikatem Atex dla II strefy gazowej w wykonaniu przeciwwybuchowym. Detektor ten idealnie nadaje się do zakładów przemysłowych lub pomieszczeń narażonych na występowanie atmosfery wybuchowej spowodowanej wydobywającymi się gazami. Zaletą tego typu detekcji jest wysoka czułość i możliwość wykrycia najmniejszych ilości dymu jeszcze przed rozwojem pożaru i wybuchem gazu będącym jego skutkiem.

Uzupełniajaco do stref wybuchowych oferujemy system liniowej detekcji pożaru oparty o kable światłowodowe DETECT lub kable analogowe LWM-1 uzupełnione o barierę iskrobezpieczną.

Kombinacja obu tych systemów pozwala na pełne, wiarygodne i bezpieczne zabezpieczenie pożarowe obiektów przemysłowych zagrożonych wybuchem gazów palnych.

Specyficzną aplikacją stosowania detektorów wczesnej detekcji dymu w strefach zagrożonych wybuchem jest wykrywanie dymu papierosowego. W wielu zakładach, a szczególnie tych w których występują substancje łatwopalne istnieje duże zagrożenie pożaru lub wybuchu z powodu niefrasobliwości osób palących papierosy, fajki lub nawet papierosy elektryczne. Wczesnej wykrycie takich przypadków może uchronić zakład od niepowetowanych strat. Systemy wczesnej detekcji dymu w miejscach przebywania ludzi, a szczególnie w szatniach idealnie sprawdzają się i uchroniły nie raz te zakłady od nieszczęścia.