Konfiguracja detektora

Ta strona zawiera opis programów do systemu Stratos. Program Config do systemu ASD znajduje się w dziale „Do pobrania”. Oprogramowanie Remote w wersji polskiej w prosty sposób pozwala na niezbędne skonfigurowanie różnych opcji detektora. Po podłączeniu detektora do komputera kablem RS-232 oprogramowanie samo rozpoznaje detektor i otwiera odpowiednie okna konfiguracyjne. Program pokazuje poziom dymu w obiekcie w czasie rzeczywistym oraz poziom progów alarmowych w trybie względnej ich zmiany dzięki ClassiFire lub bezwględnej pozycji po wyłączeniu sztucznej inteligencji ClassiFire. Wielką zaletą detektorów Stratos jest podział pamięci zdarzeń na tę, która rejestruje zdarzenia alarmowe i tę, która rejestruje poziomy dymu. Dzięki możliwości zaprogramowania częstotliwości rejestarcji dymu zawsze mamy możliwość w detektorach Stratos sprawdzić jakie panowały poziomy dymu w danym czasie i dzięki temu określić przyczynę lub źródła pożarów lub fałszywych zdarzeń pożaropodobnych. Przy zaprogramowaniu rejestracji co ok. 30 min system może zgromadzić dane nawet z całego miesiąca dostępne w postaci wykresu liniowego.

Bardzo istotna funcja detektorów Stratos to pamięć rejestru poziomów dymu. Poziomy te prezentowane są w sposób graficzny w spostaci wykresu. Dzięki tej funkcji możemy przeanalizować cykliczne zdarzenia powodujące fałszywe alarmy i eliminować je innymi funkcjami systemu Stratos.

Każdy detektor posiada bufor 20 tys. wpisów do takiego harmonogramu w pamięci detektora. Czerwona kreska na osi czasu oznacza poziom alarmowy, a niebieska próg alarmowy, który adaptuje się dobowo do zmiany zadymienia tła. Pomaga to znacząco analizowaniu zdarzenia alarmowe cyklicznie pojawiajace się w obiekcie i dostosowanie czułości detektora do tych zmiennych warunków tła, aby skuteczniej wykrywać zdarzenia pożarowe.

Okno konfiguracji detektora. Tłumienie czułości ClassiFire to opatentowana funkcja dostępna tylko w detektorach Airsense.

Najnowsza wersja obsługuje połączenie z interfejsem RS-23 blutooth Firefly będącym w naszej sprzedaży.

Umożliwia do połączenie bezprzewodowe z PC wyposażonego w nadajnik blutooth do detektora.

Poza tym nowe oprogramowanie Remote (udostępniane autoryzowanym instalatorom) posiada obsługę detektora Micra 10 i Modułowego Lasera.

Program  znajduje się w dziele Do pobrania