Dym papierosowy

 

Specyficzną aplikacją stosowania detektorów wczesnej detekcji dymu w strefach zagrożonych wybuchem jest wykrywanie dymu papierosowego. W wielu zakładach, a szczególnie tych w których występują substancje łatwopalne istnieje duże zagrożenie pożaru lub wybuchu z powodu niefrasobliwości osób palących papierosy, fajki lub nawet papierosy elektryczne. Wczesne wykrycie takich przypadków może uchronić zakład od niepowetowanych strat. Systemy wczesnej detekcji dymu w miejscach przebywania ludzi, a szczególnie w szatniach idealnie sprawdzają się i uchroniły nie raz te zakłady od nieszczęścia. Podobną aplikacją są więzienia i inne zakłady zamknięte jak szpitale psychiatryczne, poprawczaki itp.